ROSENBERG, T. Det nya Lukas-evangeliet: Om det heteronormativa mottagandet av Fucking Åmål. lambda nordica, v. 6, n. 4, p. 23-36, 11.