Magnusson, J. (1). Den nordiska homorörelsen under efterkrigstiden. Lambda Nordica, 6(2-3), 5-8. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/99