Avrahami, D. (1). Lesbiskhet ur ett antropologiskt perspektiv. Lambda Nordica, 5(4), 38-51. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/91