Knobblock, I. E. (1). "Om jag möjligtvis kan vill jag bli en annan": Homosexuella kvinnor skriver till RFSU. Lambda Nordica, 5(2-3), 61-76. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/86