Lönngren, A.-S. (2022). Ambitiös avhandling om erotiska möten mellan människa och väsen . Lambda Nordica, 26(4-1), 192-195. https://doi.org/10.34041/ln.v26.771