Wasshede, C. (2021). Normer snarare än kärlek och sex: Om kamp för sexualitet och intimitet för personer med normbrytande funktionalitet. Lambda Nordica, 26(1), 138-141. https://doi.org/10.34041/ln.v26.728