Ingemansson, C. (1). Fördomsfulla läsningar: Svenska kritikers attityder gentemot homosexualitet i skönlitterära verk 1946-1995. Lambda Nordica, 5(2-3), 89-101. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/655