Johnsen, O., & Kristoffersen, G. (1). Når homser snakker. Lambda Nordica, 3(4), 66-78. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/60