Österholm, M. M. (2018). Projekt Jord: Jag tänker på Energiskan! Klipp ur en gurlesk tillblivelse. Lambda Nordica, 21(1-2), 137-166. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/540