Sundén, J. (2018). Glitch, genus, tillfälligt avbrott: Femininitet som trasighetens teknologi. Lambda Nordica, 21(1-2), 23-45. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/536