Lundberg, T., & Nordlund, L. (2018). Normkritiska perspektiv: Nya möjligheter för svensk psykologisk praktik. Lambda Nordica, 22(4), 66-99. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/506