Norrhem, S. (1). "Hur kunde Selma skildra kärleken så passionerat"?. Lambda Nordica, 3(3), 37-51. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/49