Höglund, A. (1). Välbehövlig nordisk litteraturantologi om förmodat svårtillgänglig queerteori. Lambda Nordica, 19(1), 110-113. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/410