Söderström, G. (1). Pontus Wikner äntligen på tyska. Lambda Nordica, 19(1), 103-105. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/408