Olaison, N. (1). Lexikalisk analys avslöjar felaktiga översättningar av Bibeln. Lambda Nordica, 18(2), 111-114. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/389