Bontje, L., & Dudink, S. (1). Homosexualisera eller explodera? Historiskt ljus på förskjutna identiteter. Lambda Nordica, 3(1), 76-81. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/38