Gorgis, M. (1). Fenomenologiska och psykoanalytiska perspektiv pÄ förkroppsligande. Lambda Nordica, 17(4), 213-216. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/369