Prieur, A. (1). Seksualitet og kjønn i kulturelt perspektiv: Det siste århundredets oppdagelser av seksualitet, fulgt av en dekonstruksjonistisk øvelse. Lambda Nordica, 3(1), 35-50. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/35