Nordqvist, P. (1). Önskat och oönskat föräldraskap: Kön och sexualitet i svensk lagstiftningshistoria om insemination. Lambda Nordica, 11(1-2), 30-46. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/200