Edenheim, S. (1). Kön/Genus/Begär och andra besvärligheter: En teoretisk diskussion sprungen ur en analys av den medicinska diskursen rörande intersexualism. Lambda Nordica, 9(1-2), 148-164. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/177