Magnusson, J. (1). Förteckning över artiklar i lambda nordica 1989-2001. Lambda Nordica, 7(4), 58-63. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/134