(1)
Magnusson, J. Den Nordiska homorörelsen under Efterkrigstiden. lambda 1, 6, 5-8.