(1)
Rydström, J. En Hanflickas Memoarer: Könsuttryck Och Sexualitet I Köpenhamn I början Av 1900-Talet. lambda 2023, 28, 190-193.