(1)
Ambjörnsson, F. Funktionalitet, begär Och föränderlighet I Den Svenska välfärdsstaten. lambda 2022, 27, 189-192.