(1)
Lönngren, A.-S. Ambitiös Avhandling Om Erotiska möten Mellan människa Och väsen . lambda 2022, 26, 192-195.