(1)
Lönn, M. ”Känn På Det här”: Om Sinnlighet Som En Skev Och Dekolonial Metod. lambda 2022, 26, 150-175.