(1)
Dziedzic, D. När begäret går överstyr: Den Skeva Gosseskildringen I Ljuset Av skräckromantiken I Viktor Rydbergs Singoalla. lambda 2022, 26, 125-149.