(1)
Möller, M. Ett Kvinnoliv. lambda 1, 10, 26-104.