(1)
Löfgren-Mårtenson, L. "Hip to Be crip?": Om Cripteori, Sexualitet Och Personer Med Intellektuell funktionsnedsättning. lambda 1, 17, 53-76.