(1)
Westerståhl, A. Lesbiska Kvinnors Liv Och hälsa. lambda 1, 2, 66-67.