(1)
Johnsen, O.; Kristoffersen, G. Når Homser Snakker. lambda 1, 3, 66-78.