(1)
Ganetz, H. No Homo? Teoretiskt förnyande Avhandling Om Svensk Hiphop. lambda 1, 20, 202-204.