(1)
Lönngren, J. Värdefullt Bidrag till Homohistorien. lambda 1, 19, 118-121.