(1)
Höglund, A. Välbehövlig Nordisk Litteraturantologi Om förmodat svårtillgänglig Queerteori. lambda 1, 19, 110-113.