(1)
Söderström, G. Pontus Wikner äntligen På Tyska. lambda 1, 19, 103-105.