(1)
Tracyk, M.; Wurm, M.; Ahonen, L. Psykologers Upplevelse Av Klienter Med könsöverskridande Beteende. lambda 1, 18, 77-99.