(1)
Gorgis, M. Fenomenologiska Och Psykoanalytiska Perspektiv PÄ förkroppsligande. lambda 1, 17, 213-216.