(1)
Prieur, A. Seksualitet Og kjønn I Kulturelt Perspektiv: Det Siste århundredets Oppdagelser Av Seksualitet, Fulgt Av En Dekonstruksjonistisk øvelse. lambda 1, 3, 35-50.