(1)
Milton, L. S. Axels Tribader. Om Den Lesbiska Tematiken I August Strindbergs "En dåres försvarstal". lambda 1, 17, 17-43.