(1)
Rosenberg, T. Om Queer ögonblick I Teater Och Opera. lambda 1, 2, 54-66.