(1)
Lönngren, A.-S. Ordens Skapande Kraft: Den Okändes Queera Maskuliniteter I Till Damaskus I–III. lambda 1, 13, 61-73.