(1)
Stenberg, L. Selma Lagerlöf Dramatiserad för TV. lambda 1, 13, 56-57.