(1)
Munck, K. Selma Lagerlöf - En Lesbisk författare?. lambda 1, 13, 11-24.