(1)
Rydström, J. Varför behövs Transhistoria?. lambda 1, 13, 63-77.