(1)
Rosenberg, T. Varför Heteronormativitet?. lambda 1, 8, 6-9.