(1)
Lindeqvist, K. Pionjärporträtt: Carl Rådemyr. lambda 1, 8, 46-49.