(1)
Lennerhed, L. Avvikelse Eller Variation? RFSU Om Homosexualitet På 1930- Och 1940-Talet. lambda 1, 8, 35-45.