(1)
Magnusson, J. Förteckning över Artiklar I Lambda Nordica 1989-2001. lambda 1, 7, 58-63.