[1]
Magnusson, J. 1. Den nordiska homorörelsen under efterkrigstiden. lambda nordica. 6, 2-3 (1), 5-8.