[1]
Johnsen, O. and Kristoffersen, G. 1. Når homser snakker. lambda nordica. 3, 4 (1), 66-78.